Кухни МДФ

Кухонный гарнитур МДФ 1,2 м.

Кухонный гарнитур МДФ 1,2 м.

12 900 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 1,4 м.

Кухонный гарнитур МДФ 1,4 м.

13 300 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 1,5 м.

Кухонный гарнитур МДФ 1,5 м.

14 400 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 1,6 м.

Кухонный гарнитур МДФ 1,6 м.

15 400 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 1,8 м.

Кухонный гарнитур МДФ 1,8 м.

15 900 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 2,0 м.

Кухонный гарнитур МДФ 2,0 м.

17 700 руб.
Кухонный гарнитур угловой МДФ 1,2*1,4 м.

Кухонный гарнитур угловой МДФ 1,2*1,4 м.

21 100 руб.
Кухонный гарнитур МДФ 2,7 м. (Серебрянный дождь + огни Нью-Йорка)

Кухонный гарнитур МДФ 2,7 м. (Серебрянный дождь + огни Нью-Йорка)

34 500 руб.
Кухонный гарнитур МДФ матовый 2,8 м.

Кухонный гарнитур МДФ матовый 2,8 м.

42 300 руб.
Кухонный гарнитур МДФ глянцевый 2,8 м.

Кухонный гарнитур МДФ глянцевый 2,8 м.

57 200 руб.
Кухонный гарнитур МДФ Патина матовый

Кухонный гарнитур МДФ Патина матовый

15 700 руб.
Кухонный гарнитур МДФ Патина глянцевый

Кухонный гарнитур МДФ Патина глянцевый

18 300 руб.
Кухонный гарнитур МДФ (Серебрянный дождь + огни Нью-Йорка)

Кухонный гарнитур МДФ (Серебрянный дождь + огни Нью-Йорка)

16 900 руб.
Кухонный гарнитур МДФ «Латифа»

Кухонный гарнитур МДФ «Латифа»

21 700 руб.
Кухонный гарнитур МДФ «Гранд»

Кухонный гарнитур МДФ «Гранд»

25 500 руб.
Кухонный гарнитур МДФ «Афина»

Кухонный гарнитур МДФ «Афина»

21 900 руб.